Waar zal Mark Rutte over 75 jaar zijn excuses voor aanbieden?
Als brutalen de halve wereld hebben, wie hebben dan de andere helft?