Wat zal er echt veranderen?
Als brutalen de halve wereld hebben, wie hebben dan de andere helft?