Pieter geeft tips voor de toeristenspreiding (Radio 1)
Home

De collectieve woede over Ralph Hamers zit Pieter niet lekker (Radio 1)

We waren het zo verschrikkelijk met elkaar eens over Ralph Hamers zijn salarisverhoging. De verhoging was natuurlijk belachelijk net zoals de argumenten waar ING mee kwam. Maar iets zit me niet helemaal lekker in de collectieve woede. Misschien is het de vieze smaak die ik kreeg van de politieke verontwaardiging.

Pieter over de gemeenteraadsverkiezingen (Radio 1)