Opereren wordt een experience! (Radio 1)
Home

We moeten onze politici beschermen! (Radio 1)

We moeten onze politici beschermen. Proberen te voorkomen dat ze met daadwerkelijk beleid in aanraking komen. Ik ben voor een kijkwijzer op tv die bepaalt of programma's geschikt zijn voor politici.

Oostvaardersplassen mislukt? Welnee! (Radio 1)